Octrooien

Wanneer is een uitvinding industrieel toepasbaar?


De derde, in de praktijk minder problematische vereiste voor een octrooieerbare uitvinding is dat de uitvinding industrieel toepasbaar moet zijn. Bij uitvindingen van inrichtingen is dit bijna vanzelfsprekend, omdat het produceren van de inrichting onder het begrip nijverheid valt en dus industrieel kan worden toegepast. Bij een werkwijze is dat soms moeilijker. Zo zijn sommige medische werkwijzen op het menselijke lichaam uitgesloten van octrooiering.

Terug naar overzicht