Algemeen

Is wereldwijd patenteren of een wereldwijd patent mogelijk?


Intellectuele eigendomsrechten zijn in de eerste plaats onderworpen aan de nationale wetgeving in elk land. Een wereldwijde registratie of een wereldwijd patent bestaat niet. In principe dient men dus land per land zijn innovatie te beschermen conform de nationale wetgeving.

 

Er zijn wel uitzonderingen doch die voorzien niet in een wereldwijde regeling. De bekendste uitzonderingen zijn:

- op vlak van octrooien: het Europees octrooi en het wereldoctrooi of PCT-octrooi.

- op vlak van merken: het Benelux merk, het Gemeenschapsmerk (EU) en de internationale merkregistratie.

- op vlak van modellen/design: het Benelux model, het Gemeenschapsmodel en de internationale modelregistratie.

Terug naar overzicht