Octrooien

Hoe verloopt het onderzoek naar de octrooieerbaarheid van een uitvinding?


Het onderzoek naar de octrooieerbaarheid van een uitvinding bestaat in het algemeen uit twee fasen.

 

In de eerste fase (search of onderzoek) wordt een onderzoek (nieuwheidsonderzoek) ingesteld naar de zogenaamde Stand van de Techniek, dit is al het gekende vóór de dag van indiening, of de prioriteitsdatum. Deze documenten worden opgelijst in een nieuwheidsrapport waarbij ook een schriftelijke opinie wordt voorzien m.b.t. de octrooieerbaarheid.

 

In de tweede fase wordt beoordeeld (examination of beoordeling) of de uitvinding voldoende afwijkt van die Stand van de Techniek, die in het nieuwheidsrapport wordt vermeld, om een octrooi te rechtvaardigen. Deze tweede fase kan verscheidene jaren duren waarbij de examiner en de aanvrager hun gelijk trachten te bekomen in een schriftelijke procedure. Er bestaat steeds de mogelijkheid om de examiner te benaderen voor een mondelinge behandeling van de zaak.

Terug naar overzicht