Octrooien

Hoe verloopt een verleningsprocedure van een Belgisch en/of Nederlands octrooi?


De verleningsprocedure van een Belgisch octrooi of een Nederlands octrooi start met de indiening van een octrooiaanvrage, waarbij dient te worden voldaan aan de nodige formele vereisten.

 

Een taks dient te worden betaald voor de indiening en voor het bekomen van een (verplicht) nieuwheidsrapport. Dit rapport geeft de Stand van de Techniek aan en wordt meestal 6 tot 9 maand na de indiening verkregen. Het Europees Octrooibureau voert dit uit in opdracht van de nationale instantie.

 

Na ontvangst van dit rapport wordt de aanvrager in de mogelijkheid gesteld om de aanvrage af te bakenen t.o.v. de in het rapport opgenomen publicaties en de daarbij horende opinie. Hierna zal een octrooi worden toegekend, normaliter 18 maand na de indiening en zonder verdere examinering.

 

Een octrooiverleningsprocedure, waarbij volledig wordt onderzocht of de uitvinding aan alle vereisten voldoet, is bijvoorbeeld de Europese octrooiverleningsprocedure. Via deze route kan derhalve een voor België of Nederland geldig octrooi worden verkregen dat volledig is onderzocht.

Terug naar overzicht