Algemeen

Hoe software beschermen en bestaat een software patent?


Software wordt gebruikelijk via het auteursrecht beschermd. Wanneer de software echter een technische effect verschaft en tevens voldoet aan de gebruikelijke vereisten van nieuwheid en inventiviteit kan hiervoor ook een octrooi worden voor aangevraagd en verkregen.

 

Er is een grote misvatting bij vele Europese softwaretechnici, nl. dat software niet octrooieerbaar zou zijn. Er zijn al onnoemelijk veel octrooien (ook in Europa) verleend geworden op software-uitvindingen. De beschermingsomvang van het octrooi zal meer beschermen dan enkel het auteursrecht op de broncode.

 

Daar dit rechtsgebied continue in verandering is, adviseren wij u om eerst uw uitvinding te overleggen met de adviseurs van Brantsandpatents. 

Terug naar overzicht