Algemeen

Een idee patenteren?


Een idee dat niet geconcretiseerd is, kan niet beschermd worden. De enige manier om het in de praktijk te beschermen, is om het idee geheim te houden.

 

Enkel de concretisering van een idee kan beschermd worden. Afhankelijk van hoe het idee geconcretiseerd is, kunnen de verschillende intellectuele eigendomsrechten een rol spelen, zoals

 

- het octrooirecht voor technische uitvindingen;

- het auteursrecht voor originele creaties;

- het modellenrecht voor een nieuw design;

- het merkenrecht voor tekens die dienen om uw producten of diensten te onderscheiden.

 

Wanneer u een idee heeft dat nog in ontwikkeling is, kan het wel zinvol zijn om het idee te bewijzen. Om een objectief bewijs te hebben, kan u een i-depot vastleggen bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom of een registratie verrichten bij het Registratiekantoor (Dienst Registratie en Domeinen van het Ministerie van Financiën).

Terug naar overzicht