Algemeen

Een andere instantie dan brantsandpatents verzoekt mij tot betaling van taksen. Dien ik hierop in te gaan?Indien u een factuur of verzoek tot betaling van een andere origine dan brantsandpatents ontvangt, dan verzoeken wij u om deze niet onmiddellijk te betalen maar een kopie hiervan door te sturen naar ons . Meer dan waarschijnlijk gaat dit om frauduleuze praktijken.

 

Brantsandpatents verzorgt voor u alle betalingen aan officiële instanties met betrekking tot  uw octrooi-aanvrage of octrooi. Wij verzoeken u dan ook ten stelligste om niet in te gaan op aanvragen van betalingen van andere instanties of personen.

 

Meer informatie omtrent deze frauduleuze praktijken vindt u hier:

EPO website

WIPO website

Terug naar overzicht