Brantsandpatents is een dynamisch kantoor dat advies verleent inzake intellectuele eigendom. We helpen innoverende ondernemers en ondernemende wetenschappers bij de productontwikkeling en bij de bescherming van hun innovaties in binnen- en buitenland. Naast onze kerntaak als adviseur, beheren wij uw rechten op octrooien, merken, modellen, domeinnamen etc. op een zo transparant en efficiënt mogelijke wijze. 

 

Tussen de verschillende intellectuele eigendomsrechten zijn heel wat synergieën mogelijk. Op basis van hun jarenlange ervaring en door intens op een proactieve manier samen te denken en te werken, kunnen onze octrooi- en merkengemachtigden samen met u uw intellectuele eigendom zo doeltreffend mogelijk beschermen, ook met het oog op de financiële en fiscale aspecten ervan.

 

Van belang is om uw intellectuele eigendom binnen uw onderneming strategisch en toekomstgericht te benaderen. Graag helpen wij u om op een efficiënte en systematische manier, een strategie uit te dokteren voor het kanaliseren van de innovaties binnen uw onderneming en denken we met u mee hoe uw intellectuele eigendom kan ingepast worden in uw business plan. Een dergelijke aanpak maximaliseert het rendement van uw intellectuele eigendom.

 

Efficiëntie wordt nagestreefd door de administratieve rompslomp bij bv. registratieprocedures tot een minimum te herleiden. Hiertoe hanteren wij het principe van een papierarm kantoor en trachten wij zoveel mogelijk informatie digitaal te verzenden of beschikbaar te stellen.

 

Transparantie in onze dienstverlening is geen loos woord. Op deze website vindt  u een overzicht van de voornaamste registratieprocedures voor octrooien, modellen en merken met vermelding van de officiële taksen. Onze tarieven zijn op uw verzoek beschikbaar.

Tevens heeft u via de beveiligde client area toegang tot uw dossiers. Dit maakt het mogelijk om rapporten op te maken van zowel uw portfolio alsook van de financiële situatie. Kostenbeheer wordt zo geoptimaliseerd.

 

Brantsandpatents heeft haar hoofdkantoor in Gent (Sint-Denijs-Westrem) met een bijkantoor in Brussel.

 

De octrooiafdeling wordt geleid door Johan Brants, die Belgisch, Nederlands en Europees octrooigemachtigde is en tevens gastprofessor aan de Universiteit van Brussel (VUB). In het verleden was Johan medeoprichter van De Clercq Brants & Partners.

De octrooiafdeling is in het bijzonder toegespitst op chemie, farmacie, medische apparatuur, life science en ingenieurstechnieken.

Octrooiafdeling

Aan het hoofd van de merkenafdeling staat Christoph Bourgeois, Benelux en Europees merken- en modellengemachtigde. Christoph was voorheen afgevaardigd bestuurder in een belangrijk Belgisch merkenbureau.

 

 

Johan BrantsBelgisch, Nederlands en Europees Octrooigemachtigde
Meer info »


Ellen CrabbeEuropees en Belgisch Octrooigemachtigde
Meer info »


Stijn MonsaertPatent Adviser
Meer info »


Sebastian WoutersPatent Adviser
Meer info »


Francis RyckaertPatent Adviser
Meer info »


Ken HoubenPatent Adviser
Meer info »


Jenthe TackPatent Adviser
Meer info »


Christoph BourgeoisBenelux en Europees merken- en modellengemachtigde
Meer info »


Linda DriesenBenelux merkengemachtigde
Meer info »


Rogier GoosBenelux en Europees merken- en modellengemachtigde
Meer info »


Ilka De JongheMerken- en modellengemachtigde
Meer info »


Shana Van Boxstaelparalegal
Meer info »


John NoesenMerken- en modellengemachtigde
Meer info »


Frédérique TimanBenelux en Europees merken- en modellengemachtigde
Meer info »