Octrooien

Zijn ontdekkingen octrooieerbaar?


Neen, iets dat er al was (hoewel nog niet gevonden) kan niet geoctrooieerd worden.

 

Nieuwe eigenschappen of effecten van bestaande elementen zijn in het algemeen wel octrooieerbaar. 

 

 

 

retour à l'aperçu